ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

O22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2566.pdf

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564.pdf
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563.pdf
O24รายงานผลการจัดซื้อจ้างปีงบประมาณ2562.pdf