ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

O19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566.pdf

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564.pdf
O21แผนจัดซื้อวัสดุบ้านจ่า.pdf