ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ.pdf

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

o-16 รายงานความพึงพอใจการให้บริการแก้ไข.pdf

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ โรงเรียนวัดบ้านจ่า(เอี่ยมโหมดอนุสรณ์).pdf